ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PŘED POUŽITÍM TÉTO STRÁNKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU

Ve společnosti ECCO respektujeme Vaše soukromí, a proto všechny společnosti v rámci skupiny společností ECCO a ECCO Europe ("ECCO a přidružené společnosti ECCO Europe") se zavázaly chránit informace, které shromažďujeme, používáme a / nebo k nim máme přístup, které identifikují nebo dokáží identifikovat jednotlivce ("osobní údaje").

 

Jak jsou osobní údaje shromažďovány, používány a sdíleny a jakým způsobem, závisí na pobočce ECCO a ECCO Europe, s nimiž spolupracujete.

 

Tato webová stránka, cz.ecco.com, je poskytována a řízena společností ECCO Europe AG se sídlem na adrese Rothusstrasse 17, 6331 Hünenberg, Švýcarsko (dále jen "my", "nás" a "naše").

 

S těmito zásadami ochrany soukromí chceme zajistit, abyste dostali odpovídající informace o našem shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů, včetně takových informací, o kterých jsme povinni Vás informovat v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů, nařízení Evropské unie č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně údajů (dále jen "GDPR").

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být doplněny dalšími informacemi, které jste obdrželi od nás nebo od jiných poboček ECCO nebo ECCO Europe, a dalšími podmínkami platných pro tuto webovou stránku nebo dalšími podmínkami, s nimiž jste souhlasili jako součást interakce s námi nebo s jiným partnerem ECCO a ECCO Europe.

 

Vaše komentáře a připomínky jsou vždy vítány.

 

 

 • 1. NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

  Řídící jednotkou, která zpracovává zde vysvětlené osobní údaje, je ECCO Europe AG se sídlem na Rothusstrasse 17, 6331 Hünenberg ve Švýcarsku, pokud zde není uvedeno jinak. Podívejte se na níže uvedené oddíly a přečtěte si další informace o tom, jak nás kontaktovat.

  • 1.1 Identita kontrolora a jmenovaného zástupce

   Není-li stanoveno jinak, právnickou osobou, která je zodpovědná za shromažďování a zpracování vašich osobních údajů v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen "kontrolor"), je:

    

   ECCO Europe AG

   Rothusstrasse 17

   6331 Hünenberg

   Švýcarsko

    

   Společnost ECCO Europe AG jmenovala níže uvedeného zástupce v rámci Evropské unie. Pověřený zástupce je pověřen k tomu, aby se kromě případu kontrolního subjektu obrátil zejména na orgány dohledu a subjekty údajů ve všech otázkách týkajících se zpracování osobních údajů provozovatelem.

    

   ECCO Holding A / S

   Industrivej 5

   6261 Bredebro

   Dánsko

   e-mail: legal@ecco.com.

   Telefon: +45 7491 1625


    
  • 1.2 Naše kontaktní údaje

   Máte-li jakékoli dotazy nebo nás potřebujete kontaktovat, žádáme Vás, abyste nás kontaktovali prostřednictvím našich zástupců péče o zákazníky buď na:

    

   E-mail:                    peceozakazniky@eu.ecco.com

   Telefon:                  +420 234 093 855

   Adresu:                 ECCO (Poland) Sp. z o.o., Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa, Polska attn..: Customer Care


    
  • 1.3 Kontaktní údaje pro úředníka pro ochranu údajů

   Našeho úředníka pro ochranu údajů lze kontaktovat buď přes;

    

   E-mail:                    legal@ecco.com

   Telefon:                  +45 7491 1733

   Adresu:                  ECCO Holding A/S, Legal Department, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denmark attn.: DPO

 • 2. JAK POUŽÍVÁME COOKIES A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  Jestliže s námi navážete spolupráci, shromažďujeme vaše osobní údaje a použijeme je k různým účelům, jako je provozování tohoto webu, což Vám umožní využívat naše různé služby včetně našeho internetového obchodu, přihlašování do bulletinů, vytváření účtů u nás, kontaktování našich zástupců pro péči o zákazníky atd. Používáme také Vaše osobní údaje k vyhodnocení a posouzení Vašich osobních zájmů a preferencí, abychom personalizovali Vaše zkušenosti s webovými stránkami a zlepšili naše služby a nabídli Vám služby lépe přizpůsobené Vašim zájmům a preferencím.

   

  Pokud budete požádáni o poskytnutí informací, je pro Vás tato informace nepovinná. Informace mohou být však nutné ze zákonných, smluvních nebo praktických důvodů. Budeme vždy jednoznačně uvádět, zda jsou informace povinné. Pokud se zdržíte poskytnutí informací, které považujeme za povinné, mohlo by dojít k tomu, že Vám nebudeme schopni poskytnout služby, které jste požadovali (např. přihlášení k odběru bulletinu, vytvoření účtu nebo nákup prostřednictvím našeho internetového obchodu apod.).

   

  Chcete-li pomoci personalizovat a neustále zlepšovat naše služby a komunikaci s Vámi, například prostřednictvím našich informačních bulletinů, můžeme Vás při příležitosti požádat o informace o Vašich osobních zájmech, demografických datech nebo o Vašich zkušenostech s našimi produkty a službami. Tyto doplňující informace jsou vždy dobrovolné, ale vážíme si Vaší podpory při poskytování těchto informací.

   

  Jak shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje závisí na tom, jak s námi komunikujete a jaké služby využíváte.

   

  My, stejně jako všechny ostatní přidružené společnosti ECCO a ECCO Europe, pevně věříme v ochranu osobních údajů v naší péči a pod kontrolou, a proto jsme provedli vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně těchto osobních údajů před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a proti náhodné ztrátě, zničení nebo poškození.

   

  Rozbalíte-li níže uvedenou informační část, můžete si přečíst další informace o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje v různých situacích, včetně obecných kategorií zpracovávaných osobních údajů; zdroje osobních údajů, které od Vás přímo nezískáme; účely, pro které jsou zpracovávány osobní údaje; a právní základ pro zpracování.

  • 2.1 Cookie Information

  • 2.2 Při přihlášení k odběru bulletinů.

   Máte možnost se zaregistrovat a přijímat e-maily a textové zprávy (SMS) o službách, soutěžích a propagačních akcích společnosti ECCO (boty, tašky a související příslušenství) od nás a dalších přidružených společností ECCO a ECCO Europe ("zpravodaje"). Kliknutím zdezískáte přehled příslušných přidružených společností ECCO a ECCO Europe. Seznam relevantních přidružených společností ECCO a ECCO Europe bude pravidelně aktualizován, jakmile dojde ke změnám.

    

   Pokud jste výslovně souhlasili s přijímáním bulletinů od nás, budeme Vám posílat pouze informační bulettiny a další marketingové materiály.

    

   Pokud se přihlásíte k přijímání zpravodaje buď prostřednictvím jedné z našich webových stránek v jednom z obchodů ECCO Brick & Mortar provozovaných pobočkou ECCO Europe, nebo jiným způsobem, budete požádáni o poskytnutí určitých základních informací o Vás. Povinné osobní údaje zahrnují Vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu ("Registrační údaje bulletinu"), které budou použity k Vaší registraci, kontrole platnosti e-mailu a poskytnutí příslušného zpravodaje. Nemůžeme Vás registrovat do bulletinů, pokud nám neposkytnete povinné informace.

    

   Mohli bychom Vám dát příležitost poskytnout nám i další doplňující údaje než údaje, které jsme jasně uvedli jako povinné, jako je pohlaví, velikost obuvi a telefonní číslo. Je to Vaše vlastní volba, zda nám poskytnete takové doplňující údaje. Pokud nám poskytnete doplňující údaje, pomůže nám to zlepšit naše služby a nabídky.

    

   Právním základem pro zasílání informačních bulletinů je GDPR článek 6 odst. 1 písm. a), a sice souhlas, který jste udělili, při přihlašování k přijímání zpravodaje.

    

   Můžete se vždy odvolat od souhlasu přijímat bulletiny a odhlásit se od e-mailu nebo seznamu SMS podle pokynů v jakémkoli e-mailu, SMS nebo jiné komunikaci, kterou od nás obdržíte. Prosíme, také se podívejte do ČÁSTI 5 (VAŠE PRÁVA A JAK ODVOLAT SOUHLAS A ODHLÁSIT ODBĚR).

    

   Naše informační bulletiny obsahují tzv. sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika vložená do takových e-mailů, které jsou odesílány ve formátu HTML, který umožňuje záznam a analýzu souborů protokolu. To umožňuje statistickou analýzu úspěchu nebo selhání online marketingových kampaní. Na základě vloženého sledovacího pixelu se můžeme přesvědčit, zda a kdy příjemce otevřel e-mail a které odkazy v e-mailu vyvolal příjemce ("Sledovací údaje bulletinu"). Tyto údaje o sledování zpravodajů jsou používány k provedení obecného marketingového výzkumu a k optimalizaci distribuce a používání zpravodajů. Právním základem je GDPR článek. 6 (1) f) náš legitimní zájem, konkrétně o pochopení chování a zájmů zákazníků a zajištění efektivního marketingu a reklamy produktů a služeb ECCO.

    

   Použijeme také registrační data bulletinu, doplňující údaje a údaje o sledování newsletteru, abychom mohli provádět obecný marketingový výzkum a přizpůsobit nebo vylepšit naše webové stránky a nabídky služeb. Tyto údaje můžeme také propojit s dalšími osobními údaji o Vás pro účely profilování, abychom mohli přizpůsobit své zkušenosti s webovými stránkami, přizpůsobit obsah budoucích zpravodajů tak, aby lépe vyhovoval Vašim zájmům a poskytoval Vám personalizované nabídky. Viz také ČÁST 2.8 (PROFILOVÁNÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY).

  • 2.3 Vlastnění účtu MY ECCO.

   Pokud si u nás vytvoříte účet MY ECCO, budete vyzváni k poskytnutí určitých základních informací pro vytvoření a provozování účtu. Povinná osobní data zahrnují Vaše jméno a příjmení, pohlaví, e-mailovou adresu a heslo ("Registrační údaje účtu"). Účelem je vytvořit účet MY ECCO a zpřístupnit ho. Nemůžeme Vám účet vytvořit ani zpřístupnit, pokud nám neposkytnete povinné informace.

    

   Zaregistrujte se pomocí Facebooku: Pokud jste se zaregistrovali pomocí svého Facebook účtu, zároveň jste nám poskytli přístup ke shromažďování a používání informací z Facebooku, jako je e-mail, heslo, jméno, příjmení, datum narození, země, jazyk a další informace obsažené ve vašem veřejném profilu na Facebooku, včetně stránek, videí, jiného obsahu nebo reklam, které se Vám líbí, které sdílíte, vidíte nebo na ně kliknete. Informace o profilech na Facebooku budou použity pro požadované přihlášení, přihlášení k vašemu účtu a další přizpůsobení nebo vylepšení našich webových stránek a nabídek služeb, včetně našich nabídek pro Vás. Pokud chcete omezit množství informací, ke kterým mohou získat přístup třetí strany včetně nás, doporučujeme Vám, abyste ve svém profilu Facebook změnili nastavení ochrany osobních údajů.

    

   Vezměte prosím také na vědomí, že Facebook bude shromažďovat informace o Vás při používání účtu Facebook jako přihlášení u nás. Pro další informace o tom, jak Facebook shromažďuje a používá vaše osobní údaje, klikněte zde.

   Zaregistrujte se pomocí služby Google: Pokud jste se zaregistrovali pomocí svého účtu Google, současně jste nám poskytli přístup ke shromažďování a používání informací od společnosti Google, jako je e-mail, heslo, jméno, příjmení, datum narození, země, jazyk a další informace o účtu Google, které jste třetím stranám umožnili vidět. Údaje o účtu Google se použijí pro požadované přihlášení, přihlášení k účtu a další přizpůsobení nebo vylepšení našich webových stránek a nabídek služeb, včetně našich nabídek pro Vás. Pokud chcete omezit množství informací, ke kterým mohou získat přístup třetí strany včetně nás, doporučujeme Vám, abyste změnili nastavení ochrany osobních údajů ve svém účtu Google zde.

    

   Můžeme Vám také dát možnost nám poskytnout další doplňující údaje než údaje, které jsme jasně označili jako povinné. Takové doplňující údaje mohou zahrnovat Váš věk, datum narození, informace o rodině, velikost obuvi, poštovní a fakturační adresu a další demografické informace nebo informace o Vašich zájmech a předvolbách nákupu. Mohli bychom Vám také poskytnout příležitost předložit osobní údaje o jiných osobách (např. informace o Vašich dětech, partnerovi, přátelích atd.). Pokud předáte osobní údaje o jiných osobách, zaručujete, že jste o těchto podáních informovali jiné osoby a získali jejich předchozí souhlas a jejich použití v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

    

   Je to Vaše vlastní volba, zda nám poskytnete takové doplňkové údaje.

    

   Pomocí účtu MY ECCO můžete spravovat údaje o účtu a poskytovat nám doplňující údaje, které nám pomohou zlepšit naše služby a nabídky. Budete mít také přístup k určitým transakčním údajům o Vašich předchozích nákupech, vracení zboží atd.

    

   S cílem poskytnout Vám lepší služby v ECCO Stores Brick & Mortar, provozovaném našimi pobočkami ECCO Europe, budou mít zaměstnanci v těchto ECCO pobočkách přístup k vašim datům MY ECCO účtu (včetně Vašeho příjmení, e-mailové adresy, transakčních údajů  a další doplňující informace, které jste nám poskytli), pokud jste je osobně identifikovali personálu, buď poskytnutím e-mailu, jména nebo telefonního čísla. Obchody ECCO mohou tyto údaje využívat k tomu, aby Vám mohly poskytnout služby, a mohou za nás registrovat informace o Vaší návštěvě, například datum návštěvy, podrobnosti o Vašich nákupech, návratů apod.

    

   Doporučujeme, abyste vždy měli údaje v účtě MY ECCO aktuální.

    

   Chcete-li zajistit vyšší úroveň zabezpečení online, přístup k Vašim osobním údajům v určitých částech našich webových stránek může být chráněn heslem, které jste vybrali. Důrazně doporučujeme, abyste nikomu nezveřejnili své heslo. Nikdy Vás nebudeme žádat o heslo v jakékoli nevyžádané komunikaci.

    

   Právním základem pro zpracování popsané v této části je GDPR článku 6 odst. 1 písm. a), konkrétně souhlas, který jste udělili při vytváření účtu.

    

   Můj ECCO účet můžete spravovat a odstranit tím, že se přihlásíte do účtu a spravujete ho. Prosím, také se podívejte do ČÁSTI 5 (VAŠE PRÁVA A ODVOLAT SOUHLAS A ODHLÁSIT ODBĚR).

    

   Vaše osobní údaje také využijeme k provedení obecného průzkumu a analýzy trhu, abychom přizpůsobili a vylepšili naše webové stránky a nabídky služeb. Vaše údaje z MY ECCO účtu můžeme rovněž propojit s dalšími osobními údaji o Vás pro účely profilování, abychom mohli přizpůsobit Vaše zkušenosti s webovými stránkami a poskytnout Vám personalizované nabídky (např. speciální poukázky na narozeniny, nabídky v preferovaném nebo běžně používaném obchodě ECCO atd.). Viz také ČÁST 2.8 (PROFILOVÁNÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY).

    

   K zasílání informačních bulletinů nebudeme používat Vaše e-maily, telefony apod., pokud nám neposkytneme samostatný souhlas s přijímáním těchto zpravodajů.

  • 2.4 Při používání našeho online obchodu ECCO

   Nabízíme Vám možnost nakupovat produkty ECCO prostřednictvím našeho online obchodu. Nákupy uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu na adrese cz.ecco.com, jsou realizovány z ECCO (Czech Republic) s. r. o. se sídlem Na příkopě 391/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika. Správa Vašich osobních údajů týkajících se používání internetového obchodu je však pod naší kontrolou.

    

   Pokud provedete nebo podniknete kroky k nákupu na tomto webu nebo na jiných webových stránkách, zpracováváme Vaše osobní údaje včetně Vašeho jména, e-mailu, přepravní a fakturační adresy, podrobnosti o zakoupených položkách a další informace nezbytné pro tento účel dokončení nákupu a doručení zakoupených položek k Vám ("Online transakční data"). Právním základem pro toto zpracování je GDPR článek 6 odst. 1 písm. b), a to, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, ke které jste stranou, nebo pro provedení kroků na vaše žádost před uzavřením smlouvy.

    

   Platby: Pro účely správy plateb na této webové stránce jsme integrovali součásti následujícího poskytovatele online platebních služeb: Altapay A / S, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, Dánsko (dále jen "poskytovatel platebních služeb online"). Při výběru příslušného způsobu platby automaticky předáme osobní údaje poskytovateli platebních služeb online, což je nezbytné pro zpracování plateb. Data budou použita také pro účely prevence podvodů. Osobní údaje předávané poskytovateli platebních služeb online obsahují: jméno, příjmení, adresy pro odeslání a fakturaci, transakční údaje, e-mailovou adresu, adresu IP, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a další údaje potřebné pro zpracování plateb. Údaje o kreditní kartě poskytnete přímo online poskytovateli platebních služeb, který poté dále předá potřebné údaje příslušným orgánům pro platební karty o kontrolách totožnosti a úvěruschopnosti a platebních prověrkách. Právním základem pro toto zpracování je GDPR článek 6 odst. 1 písm. B), a to, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, ke které jste stranou, nebo pro provedení kroků na vaše žádost před uzavřením smlouvy.

    

   Automatizovaná kontrola podvodů: Pokud objednáváte prostřednictvím našeho internetového obchodu, provádíme automatizované kontroly podvodů, abychom minimalizovali riziko vystavení podvodnému chování a zneužití kreditních karet atd. Pro tento účel používáme Vaše osobní údaje včetně Vašeho jména e-mail, adresa doručení, fakturační adresa, číslo kreditní karty, datum vypršení platnosti, bezpečnostní kód a nákupní chování pro automatizované rozhodování bez zásahu člověka, aby bylo možné zjistit, zda existuje riziko, že jsme vystaveni podvodnému chování a zneužití kreditních karet atd. Pokud budeme mít podezření na podvodné jednání, nákup nebude dokončen. V případě, že dojde k odepření nákupu a chcete mu vznést námitky, obraťte se na naši zákaznickou službu v souladu s ČÁSTÍ 1 (NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE). Právním základem pro toto zpracování je GDPR článek 6 odst. 1 f) náš legitimní zájem zejména na prevenci a ochraně nás a třetích stran před podvody, zneužíváním služeb a praní špinavých peněz.

    

   Vrácení zboží: Pokud nám vracíte zakoupené položky, zpracujeme Vaše osobní údaje včetně transakčních údajů online, které jsou nezbytné pro správu žádosti o vrácení a vrácení peněz. Právním základem pro toto zpracování je GDPR článek 6 odst. 1 písm. b), a to, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, ke které jste stranou a GDPR. 6 (1) f) náš oprávněný zájem zejména na poskytování služeb zákazníkům.

    

   Používáme také Vaše transakční data online, opuštěný nákupní košík, vrácení zboží atd. pro účely obecného marketingového výzkumu a přizpůsobení nebo vylepšení našich webových stránek a nabídek služeb. Můžeme také propojit data s dalšími osobními údaji o Vás pro účely profilování, abychom mohli přizpůsobit vaše webové stránky a poskytnout Vám personalizované nabídky. Prostudujte prosím také ČÁST 2.8 (PROFIL PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY)    
  • 2.5 Při návštěvě obchodů ECCO Brick & Mortar

   Můžete navštívit prodejny ECCO Brick & Mortar provozované našimi přidruženými společnostmi ECCO Europe bez sdílení informacích o Vás.

    

   Elektronické potvrzení: Nabízíme Vám elektronickou kopii Vaší faktury e-mailem, pokud provedete nákup v některých z obchodů ECCO, které provozují naši partneři ECCO Europe. Pokud využijete tuto službu, budeme mít Vaši e-mailovou adresu společně s kopií faktury, která Vám poskytne tuto službu, a později si bude moci načíst kopii tohoto dokumentu v případě, že potřebujete dokumentovat nákup. Právním základem je GDPR článek 6 (1) f) náš oprávněný zájem zejména na poskytování služeb zákazníkům.

    

   Váš e-mail nepoužijeme k zasílání informačních bulletinů nebo jiných marketingových materiálů, pokud se výslovně nepřihlásíte k přijímání zpravodaje.

    

   Vlastnění účtu MY ECCO: S cílem poskytnout Vám lepší služby v prodejnách ECCO Brick & Mortar, provozovaných našimi pobočkami společnosti ECCO Europe, budou mít zaměstnanci těchto obchodů ECCO přístup k Vašim údajům MY ECCO účtu (včetně příjmení, e-mailové adresy, transakčních údajů a další doplňující informace, které jste nám poskytli), pokud se pracovníkům identifikujete buď zadáním e-mailu, jména nebo telefonního čísla. Úložiště ECCO může tyto údaje využít k Vaší obsluze a ECCO Stores mohou v našem zastoupení registrovat informace o Vaší návštěvě, jako je datum návštěvy, podrobnosti o Vašich nákupech, návratů apod. ("Offline transakční údaje "). Právním základem pro zpracování popsanou v této části je GDPR článek 6 odst. 1 písm. a), konkrétně souhlas, který jste udělili při vytváření účtu. Další informace naleznete také v ČÁSTI 2.3 (VLASTNĚNÍ ÚČTU ECCO) a ČÁSTI 2.8 (PROFILOVÁNÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY).

    

   Po přihlášení k přijímání zpravodaje: Pokud jste se přihlásili k přijímání zpravodaje a rozhodli jste se identifikovat v obchodě ECCO, např. (e-mailem nebo telefonním číslem) může obchod se službou ECCO u nás zaregistrovat informace o Vaší návštěvě, jako je datum návštěvy, podrobnosti o vašich nákupech, vrácení zboží apod. ("Offline transakční údaje"). Další informace naleznete také v SEKCI 2.2 (PŘI PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU BULLETINŮ) a SEKCI 2.8 (PROFILOVÁNÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY).

  • 2.6 Při kontaktu s námi prostřednictvím služby péče o zákazníky atd.

   Když nás kontaktujete prostřednictvím jednoho z našich zástupců pro péči o zákazníky nebo nám pošlete e-mail s komentářem nebo otázkami, tyto informace si uchováme a použijeme k tomu, abychom odpověděli na Vaši žádost. Mohli byste být požádáni o další informace, které Vás identifikují, jako je Vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a země, aby bylo možné odpovědět na Vaše dotazy atd. Mohli bychom také vyžádat další informace, které by mohly být potřebné k odpovědi na Vaši žádost. Vždy je pro Vás volitelné, jaké informace jste nám chtěli poskytnout. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že nemáme dostatečné informace k vyřízení Vaší žádosti, může to mít za následek, že nebudeme moci vyhovět Vaší žádosti. Právním základem pro toto zpracování je GDPR článek 6 (1) f) naše oprávněné zájmy, jmenovitě poskytování služeb zákazníkům, porozumění chování a zájmům zákazníků a vytváření, uplatňování a / nebo obhajování právních nároků.

    

   Mohli bychom také požádat o další informace, včetně zdravotních údajů, biometrických dat nebo zvláštních kategorií údajů, pokud jste proti nám vznesly stížnost a informace jsou potřebné pro zjištění, uplatnění nebo obhajobu nároku. Právním základem je GDPR článek 9 odst. 1 písm. F), a to, že zpracování je nezbytné pro založení, výkon nebo obranu právních nároků.

  • 2.7 Při účasti na soutěžích a průzkumech atd.

   Příležitostně Vám můžeme dát možnost zúčastnit se soutěží, průzkumů apod. Pokud se rozhodnete účastnit, požádáme Vás, abyste nám poskytli určité údaje. Tyto údaje závisí na konkrétní soutěži nebo průzkumu apod., ale mohou zahrnovat Vaše jméno, e-mail, věk, pohlaví, informace o rodině, velikost obuvi, další demografické informace nebo informace o Vašich zájmech a preferencích nákupu. Tyto informace používáme k provozování soutěží nebo průzkumů apod., ale používáme je také pro účely obecného výzkumu trhu a přizpůsobujeme nebo zlepšujeme naše webové stránky a nabídky služeb. Právním základem je GDPR článek 6 odst. 1 písm. a), a sice souhlas, který jste udělili při výběru do soutěže nebo průzkumu atd.

    

   Můžeme rovněž propojit Vaše osobní údaje získané z Vaší účasti v soutěži nebo průzkumu atd. s dalšími osobními údaji o Vás pro účely profilování, jak je popsáno v ČÁSTI 2.8 (PROFILOVÁNÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY)

  • 2.8 Profiling for marketing purposes

   Pokud jste se nám identifikovali, například provedením nákupu, vytvořením účtu nebo poskytnutím Vašeho jména, e-mailové adresy nebo telefonního čísla, můžeme propojit osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili, jak je uvedeno výše, včetně údajů shromážděných pomocí našich webových stránek, údajů o sledování newsletteru, jména, e-mailu, telefonního čísla, adresy, informací o profilu na Facebooku, informací o účtu Google, informací od Vás o demografii, zájmech o preferencích (např. velikost obuvi, rodinná situace, produktové preference atd.), online a offline transakční data vč. opuštěné nákupní košíky, výnosy a interakce se zákazníkem. Účelem je realizovat obecný marketingový výzkum včetně analýzy zákazníků a segmentace zákazníků a statistiky zákazníků. Dále můžeme tyto informace využít k vyhodnocení a posuzování Vašich individuálních zájmů a preferencí, abychom personalizovali Vaše nákupní a internetové stránky a optimalizovali službu, kterou obdržíte od nás a našich poboček. Právním základem je GDPR článek 6 (1) f) naše oprávněné zájmy, a sice chápání chování a zájmů zákazníků a zajištění efektivního marketingu a reklamy výrobků a služeb ECCO.

    

   Pokud jste se přihlásili k přijímání zpravodaje, použijeme také Vaše osobní údaje, abychom přizpůsobili obsah zpravodaje tak, aby lépe vyhovovali Vašim zájmům a poskytovali Vám personalizované nabídky. Právním základem je GDPR článek 6 odst. 1 písm. A), a sice souhlas, který jste udělili, při přihlašování k přijímání zpravodaje.

    

   Pokud nesouhlasíte a chcete se k němu vyjádřit, prosím kontaktujte nás v souladu s ČÁSTÍ 1 (NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE) a my pak přestaneme používat Vaše osobní údaje pro profilování pro marketingové účely.

 • 3. Jak sdílíme Vaše osobní údaje s ostatními

  Za účelem zpřístupnění našich služeb, poskytnutí požadovaných služeb a podpory a obecně pro provozování našeho podnikání budeme muset poskytnout a předat Vaše osobní údaje dalším partnerům ECCO a ECCO Europe a třetím stranám, jako jsou dodavatelé IT, marketingové agentury, poskytovatelé logistických služeb, poskytovatelé platebních služeb apod.

   

  Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje nebudeme prodávat ani pronajímat třetím osobám, aby mohli používat Vaše osobní údaje pro vlastní účely přímého marketingu, pokud k tomu nemáme souhlas.

   

  Při použití datových procesorů ke zpracování vašich osobních údajů v našem zastoupení vyžadujeme, aby se zpracovávali Vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny. Požadujeme také, aby zpracovatelé dat podepisovali příslušné smlouvy poskytující dostatečné záruky pro provedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování dat splňovalo požadavky platného nařízení o ochraně údajů a zajistilo přiměřenou ochranu Vašich práv.

   

  V případě, že zveřejníme Vaše osobní údaje třetím stranám, kteří nebudou jednat jako zpracovatel údajů podle našich pokynů, ale jako nezávislí správci údajů, snažíme se zajistit, aby byli důvěryhodní a zavedli vhodná technická a organizační opatření k ochraně Vašich údajů a poskytli nám jasné závazky k dodržování platných předpisů o ochraně údajů a nepoužívali osobní údaje, které nám byly zaslány k jiným účelům, než k poskytnutí dohodnuté služby a provádět statistickou a anonymní analýzu.

   

  Chcete-li si přečíst další informace o tom, jak sdílíme vaše osobní údaje, rozbalte níže.

  • 3.1 Kategorie příjemců

   Hlavní kategorie potenciálních příjemců Vašich osobních údajů jsou:

    

   A. Poskytovatelé služeb

   Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi důvěryhodnými poskytovateli služeb třetích stran, kteří v našem zastoupení provozují, udržují a / nebo podporují naše IT systémy a informační infrastrukturu, naše webové stránky, řídí naše platební řešení, provádějí statistické analýzy, dodávají zboží, které jste od nás zakoupili, poskytují zákaznickou podporu a provádějí pro nás další důležité služby.

    

   B. Další pobočky společnosti ECCO Europe

   Pokud jste si vytvořili účet u nás, můžeme Vaše osobní údaje zveřejnit i dalším společnostem, které vlastníme nebo řídíme ("přidružené společnosti ECCO Europe"), abychom mohli provozovat účet MY ECCO, srov. ČÁST 2.3 (VLASTNĚNÍ ÚČTU ECCO).

    

   Pokud jste zakoupili zboží od některých z našich přidružených společností ECCO Europe prostřednictvím našeho internetového obchodu, pak budou zveřejněny údaje o transakcích, aby mohl partner ECCO Europe dodržovat příslušné účetní a daňové předpisy apod.

    

   Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit i dalším partnerům společnosti ECCO Europe v jiných situacích, aby nám mohli poskytnout příslušné služby.

    

   C. Ostatní přidružené společnosti ECCO

   Vaše osobní údaje můžeme poskytnout společnosti ECCO Sko A / S se sídlem Industrivej 5, 6261 Bredebro, Dánsko a další společnosti, které vlastní nebo ovládá společnost ECCO Sko A / S nebo vlastní nebo ovládá ECCO Sko A / S (dále jen " ECCO Affiliates "), aby nám mohli poskytnout příslušné služby.

    

   D. Právní zástupci

   Převod Vašich osobních údajů na jinou právnickou osobu se může vyskytnout jako součást převodu naší činnosti nebo jejích částí formou reorganizace, prodeje majetku, konsolidace, fúze nebo podobně.

    

   E. Jiné zveřejnění

   Vedle případů, kdy jste souhlasili se zveřejněním osobních údajů nebo je-li zveřejnění nezbytné k dosažení účelu (cílů), pro který byly shromážděny, mohou být osobní údaje zveřejněny i ve zvláštních situacích, kde máme důvod se domnívat, že je to nezbytné k identifikaci, kontaktování nebo podání žaloby proti každému, kdo poškozuje, zraňuje nebo zasahuje (úmyslně nebo neúmyslně) naše práva nebo majetek, uživateli nebo komukoliv jinému, kdo by mohl být těmito činnostmi poškozen, nebo v případě potřeby jiným způsobem pro zřízení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

  • 3.2 Přenos dat do třetích zemí

   Použití poskytovatelů služeb a zpřístupnění Vašich osobních údajů jiným přidruženým subjektům ECCO a ECCO Europe a jiným příjemcům může znamenat přenos Vašich osobních údajů do zemí, které by neměly ochranu údajů, aby byly chráněny stejně jako ve Vaší jurisdikci a nemohly by být považovány za zajištěnou dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů Komisí EU nebo vnitrostátním orgánem pro ochranu údajů (tzv. "nebezpečné třetí země"). K těmto zemím patří mimo jiné Spojené státy, Kanada, Čína, Vietnam, Singapur, Thajsko, Malajsie, Japonsko, Jižní Korea, Indonésie, Austrálie a Nový Zéland.

    

   Požadujeme, aby všichni příjemci Vašich osobních údajů poskytli přiměřená ochranná opatření k ochraně Vašich osobních údajů při jejich převodu do "nebezpečných třetích zemí", a to dodržováním standardní doložky o ochraně údajů přijatých Komisí EU, srov. článek GDPR 46 (2). Další informace o standardních klauzulích o ochraně dat, které používáme, naleznete zde. Je-li příjemce certifikován, že pracuje se štítem soukromí (US Privacy Shield), považuje se to také za poskytnutí vhodných ochranných opatření k ochraně Vašich osobních údajů, viz článek 46 (2) nařízení o obecné ochraně údajů EU. Chcete-li získat další informace o štítu soukromí, klikněte zde.

    

   Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na zástupce péče o zákazníky v souladu s ČÁSTÍ 1 (NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE).

 • 4. JAK UCHOVÁVÁME A MAŽEME VÁŠE DATA

  Vaše osobní údaje budou drženy a uchovávány v podobě, která umožní identifikovat vás pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány a legálně zpracovávány. Znamená to, že budeme uchovávat a zpracovávat Vaše osobní údaje, dokud Vám poskytujeme služby a také je uchováváme i poté, jestliže budou zapotřebí k vyřešení případných sporů, které mohou být následně vzneseny nebo pokud zákon jinak stanoví. Následně buď vymažeme Vaše osobní údaje anebo anonymizujeme je, aby již nebyly použity k Vaší identifikaci.

  Vymažeme veškeré informace, které se podle našeho přiměřeného posouzení zdají být nepřesné nebo zastaralé z důvodu uplynulého času od jeho shromáždění nebo z důvodu jiných informací, které máme k dispozici.

  Pokud nám poskytnete písemnou žádost, vymažeme nebo anonymizujeme Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu, pokud nebudeme mít platný právní důvod pro zachování vašich osobních údajů. Prosíme, také se podívejte do ČÁSTI 5 (VAŠE PRÁVA A JAK ODVOLAT SOUHLAS A ODHLÁSIT ODBĚR).

 • 5. VAŠE PRÁVA A JAK ODVOLAT SOUHLAS A ODHLÁSIT ODBĚR

  Máte určitá práva podle platných nařízení o ochraně údajů. Některá práva jsou poměrně složitá a zahrnují výjimky, proto se doporučuje přečíst si příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů, aby bylo možné vysvětlit tato práva. Shrnutí Vašich práv naleznete v sekci níže.

  • 5.1 Právo na přístup

   Máte právo získat potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme. Kromě toho máte právo získat podrobnější informace o uchovávaných osobních údajích a o zpracování, které provádíme, a za určitých okolností máte právo obdržet kopii těchto osobních údajů.

  • 5.2 Právo na nápravu

   Máte právo na nápravu nepřesných osobních údajů o Vás, a s ohledem na účel zpracování, mít úplné osobní údaje dokončeny.

  • 5.3 Právo vyzmazání

   V některých případech máte právo na vymazání Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Tyto okolnosti zahrnují: i) osobní údaje již nejsou nezbytné vzhledem k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány; ii) odvoláte souhlas se zpracováním na základě souhlasu; iii) zpracování je pro účely přímého marketingu a iv) osobní údaje byly protiprávně zpracovány. Existují však určité obecné vyloučení práva vymazání. Tato obecná vyloučení zahrnují případ, kdy je zpracování nezbytné; i) pro výkon práva na svobodu projevu a informací; ii) dodržování zákonné povinnosti; nebo iii) pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků. 

  • 5.4 Právo na omezení zpracování

   V některých případech máte právo omezit zpracování Vašich osobních údajů. Pokud bylo zpracování omezeno, můžeme i nadále ukládat Vaše osobní údaje. Jinak budou zpracovány pouze i) s vaším souhlasem; ii) pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků; iii) ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo iv) z důvodů důležitého veřejného zájmu. 

  • 5.5 Právo na přenositelnost dat

   V rozsahu, v jakém je právní základ pro zpracování s Vaším souhlasem a takové zpracování probíhá automatizovaně, máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo však neplatí, pokud by to mělo nepříznivý dopad na práva a svobody druhých.

  • 5.6 Právo na námitku

   Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v němž je právním základem pro zpracování, že zpracování je nezbytné pro i) plnění úkolu provedeného s veřejným zájmem nebo v rámci výkonu jakéhokoli veřejného orgánu svěřeného ECCO; nebo ii) účelem legitimních zájmů nás nebo třetí strany. V takovém případě přestaneme zpracovávat osobní údaje, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo při zpracování je pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároků.

    

   Máte také právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování pro účely přímého marketingu). Pokud takovouto námitku učiníte, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje za tímto účelem.

  • 5.7 Právo na odvolání souhlasu

   V rozsahu, v jakém je právní základ pro zpracování podle Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli Váš souhlas odvolat.

    

   V případě, že souhlas odvoláte, přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud není v rozsahu v jakém je přípustné nebo požadované pro pokračování zpracování podle příslušných předpisů o osobních údajích nebo jiných platných zákonů a předpisů. Odvolání souhlasu v žádném případě neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

    

   Pokud se zdržíte poskytnutí požadovaných souhlasů nebo později při odvolání souhlasu, mohlo by to mít za následek, že nebudete mít možnost využít některé z nabízených služeb.

  • 5.8 Právo podat stížnost orgánu dozoru na ochranu údajů

   Vždy můžete podat stížnost u Vašeho místního orgánu dozoru na ochranu údajů. Orgán dozoru na ochranu údajů v České republice je

   Úřad pro ochranu osobních údajů
   Pplk. Sochora 27
   170 00 Praha 7
   Česká republika
   www.uoou.cz   

   Vyvíjíme maximální úsilí, abychom zajistili, že chráníme Vaše osobní údaje, budeme Vás informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a dodržujeme příslušná nařízení o ochraně dat. V případě, že nejste spokojeni se zpracováním a ochranou Vašich osobních údajů nebo informací, které jste obdrželi od nás, požádáme Vás, abyste nás informovali, abychom se zlepšili. Neváhejte nás také kontaktovat, pokud chcete využít svých práv.

    

   Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních míst uvedených v ČÁSTI 1 (NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE). Uveďte prosím také relevantní informace, abychom se postarali o Váš požadavek, včetně Vašeho plného jména a e-mailové adresy, abychom Vás mohli identifikovat. Na Váš požadavek zodpovíme bez zbytečného odkladu.

    

   Vždy se můžete odvolat ze souhlasu s přijímáním informačních bulletinů atd. a odhlásit se ze seznamu e-mailů podle pokynů v jakémkoli e-mailu nebo jiné komunikaci, kterou od nás obdržíte.

    

   Pokud jste u nás vytvořili účet, můžete účet spravovat a odstranit také tím, že se přihlásíte do účtu a spravujete svůj účet. 

    
 • 6. ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  Můžeme poskytovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto propojené webové stránky nejsou pod naší kontrolou, a proto nemůžeme přijmout odpovědnost nebo odpovědnost za chování třetích stran spojených s našimi webovými stránkami. Před zveřejněním vašich osobních údajů na jiných webových stránkách vám doporučujeme přezkoumat smluvní podmínky používání těchto webových stránek a jejich zásad ochrany osobních údajů.

 • 7. ZMĚNY TÉTO POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ

  V budoucnu si vyhrazujeme právo na základě našeho uvážení přidávat, upravovat nebo odstraňovat části těchto Zásad ochrany osobních údajů, abychom zajistili, že zde uvedené informace poskytují relevantní a přiměřené informace o shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů.

   

  Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být doplněny dalšími informacemi, které obdržíte od nás nebo od jiných přidružených společností ECCO nebo ECCO Europe a dalších podmínek platných pro tuto webovou stránku nebo s nimiž jste souhlasili jako součást interakce s námi nebo s jiným partnerem ECCO nebo ECCO Europe.

  Aktualizovanou verzi našich zásad ochrany soukromí vždy naleznete na adrese cz.ecco.com

   

  Pokud jste souhlasili s přijímáním newsletterů a dalších informací od nás, budeme Vás také přímo informovat o všech aktualizacích těchto zásad ochrany osobních údajů prostřednictvím e-mailu.

   

  Verze 05/2018

   

  ECCO & ECCO Europe Affiliates

  Země

  ECCO Distributors DAC

  Ireland

  ECCO France S.A.S.

  France

  ECCO Holding A/S

  Denmark

  ECCO Holst A/S

  Denmark

  ECCO Leather B.V.

  The Netherlands

  ECCO Shoes Trade Ltd.

  Turkey

  ECCO Shops Vestdanmark A/S

  Denmark

  ECCO Sko A/S

  Denmark

  ECCO Europe (Austria) GmbH

  Austria

  ECCO Europe (Cyprus) Ltd.

  Cyprus

  ECCO (Czech Republic) s.r.o.

  Czech Republic

  ECCO Europe (Danmark) A/S

  Denmark

  ECCO Europe (Deutschland) GmbH

  Germany

  ECCO Europe (Great Britain) Ltd.

  UK

  ECCO Europe (Hungary) Kft.

  Hungary

  ECCO Europe (Norway) AS

  Norway

  ECCO Europe (Poland) Sp.z.o.o.

  Poland

  ECCO Europe (PORTUGAL), LDA

  Portugal

  ECCO Europe (Sweden) AB

  Sweden

  ECCO Europe Adriatic d.o.o.

  Croatia

  ECCO Europe AG

  Switzerland

  ECCO Footwear Romania SRL

  Romania

  ECCO Europe Footwear d.o.o. Beograd-Novi Beograd

  Republic of Serbia

  ECCO Europe Kenkä Oy

  Finland

  ECCO Europe OBUTEV SL, trgovsko podjetje, d.o.o.

  Slovenia

  ECCO Europe Retail (Slovakia) s.r.o.

  Slovakia

  ECCO Europe Switzerland AG

  Switzerland

  SIA ECCO Europe Baltic

  Latvia

   


   

DÉLKA (CM)

Změřte si délku tak, že umístíte krejčovský metr tam, kde vám začíná dlaň a metr táhněte až ke špičce svého prostředníčku.

DÉLKA (CM)

Změřte si délku tak, že umístíte krejčovský metr tam, kde vám začíná dlaň a metr táhněte až ke špičce svého prostředníčku.

NAJDĚTE SVOU VELIKOST

Vaše chodidlo má jemné křivky a podle nás by je měla mít i Vaše obuv. Proto značka ECCO usiluje obuví navrženou podle tvaru Vašeho chodidla o to, aby obuv přirozeně padla.

Postupujte podle těchto tří jednoduchých kroků:

 1. Ke změření chodidla od paty ke špičce budete potřebovat papír, tužku a pravítko.
 2. Před svým nejdelším prstem nakreslete čáru a změřte vzdálenost mezi okrajem papíru a čárou.
 3. Toto měření pak použijte v posuvníku níže k vyhledání Vaší velikosti obuvi ECCO.

Určitě změřte obě chodila, protože se mohou lehce lišit. O velikosti obuvi rozhoduje delší chodidlo.

Tip pro dobré padnutí: Mnoho obuvi má vyjímatelnou stélku pro úpravy velikosti. Vyzkoušejte i naše další stélky s odlišnou tloušťkou, aby Vám obuv dokonale padla podle Vašich potřeb.


NAJDĚTE SVOU VELIKOST

Vaše chodidlo má jemné křivky a podle nás by je měla mít i Vaše obuv. Proto značka ECCO usiluje obuví navrženou podle tvaru Vašeho chodidla o to, aby obuv přirozeně padla.

Postupujte podle těchto tří jednoduchých kroků:

 1. Ke změření chodidla od paty ke špičce budete potřebovat papír, tužku a pravítko.
 2. Před svým nejdelším prstem nakreslete čáru a změřte vzdálenost mezi okrajem papíru a čárou.
 3. Toto měření pak použijte v posuvníku níže k vyhledání Vaší velikosti obuvi ECCO.

Určitě změřte obě chodila, protože se mohou lehce lišit. O velikosti obuvi rozhoduje delší chodidlo.

Tip pro dobré padnutí: Mnoho obuvi má vyjímatelnou stélku pro úpravy velikosti. Vyzkoušejte i naše další stélky s odlišnou tloušťkou, aby Vám obuv dokonale padla podle Vašich potřeb.


NAJDĚTE VELIKOSTI OBUVI PRO VAŠE DĚTI

Vzhledem k rychlosti, jakou dětská chodidla rostou, je doporučujeme přeměřit každé 2–3 měsíce. Obuv ECCO kopíruje přirozený tvar dětského chodidla a poskytuje rostoucím prstům správné množství volného prostoru.

Postupujte podle těchto tří jednoduchých kroků:

 1. Dítě si stoupne naboso na list papíru. Okraj papíru a pata dítěte se mají dotýkat zdi.
 2. Před nejdelším prstem dítěte nakreslete čáru a změřte vzdálenost mezi okrajem papíru a čárou./li>
 3. Toto měření pak použijte v posuvníku níže k vyhledání aktuální dětské velikosti obuvi ECCO.

Doporučujeme Vám změřit obě chodila, protože se mohou lehce lišit. O velikosti dětské obuvi rozhoduje delší chodidlo.


/ /

Vaše velikost obuvi

0
VELIKOST /

Použijte tyto dvě míry, abyste našli svou velikost v tabulce uvedené níže.

Použijte tyto dvě míry, abyste našli svou velikost v tabulce uvedené níže.

VRÁCENÍ ZDARMA

Stále si nejste jistí velikostí? Bez obav! Pokud Vám obuv nesedí, můžete ji během 30 dnů bezplatně vrátit a my Vám zašleme celou částku zpět. Více informací najdete v našich Zásadách vracení zboží.

 

Můžete také navštívit některou z našich prodejen, kde Vám zaměstnanci rádi pomohou najít správnou velikost. Nejbližší prodejnu najdete zde.

 

Pokud máte další otázky, kontaktujte naše oddělení Péče o zákazníky.

VRÁCENÍ ZDARMA

Stále si nejste jistí velikostí? Bez obav! Pokud Vám obuv nesedí, můžete ji během 30 dnů bezplatně vrátit a my Vám zašleme celou částku zpět. Více informací najdete v našich Zásadách vracení zboží.

 

Můžete také navštívit některou z našich prodejen, kde Vám zaměstnanci rádi pomohou najít správnou velikost. Nejbližší prodejnu najdete zde.

 

Pokud máte další otázky, kontaktujte naše oddělení Péče o zákazníky.

VRÁCENÍ ZDARMA

Stále si nejste jistí velikostí? Bez obav! Pokud Vám obuv nesedí, můžete ji během 30 dnů bezplatně vrátit a my Vám zašleme celou částku zpět. Více informací najdete v našich Zásadách vracení zboží.

 

Můžete také navštívit některou z našich prodejen, kde Vám zaměstnanci rádi pomohou najít správnou velikost. Nejbližší prodejnu najdete zde.

 

Pokud máte další otázky, kontaktujte naše oddělení Péče o zákazníky.