Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Skupina ECCO respektuje vaše soukromí a osobní údaje a usiluje o ochranu soukromí a důvěrných informací osob, které jsou zaregistrovány nebo které jsou jinak přidruženy ke skupině ECCO Group.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak shromažďujeme osobní a jiné vámi poskytnuté informace a jak je používáme. Přečtěte si prosím tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Soukromí dětí

Každý, kdo poskytuje osobní identifikační informace prostřednictvím webových stránek společnosti ECCO, zaručuje a potvrzuje, že je starší 15 let. Společnost ECCO nehodlá shromažďovat osobní identifikační údaje osob mladších 15 let. Pokud jste mladší 15 let, žádáme vás, abyste nepoužívali tuto registraci pro jakékoliv služby webových stránek společnosti ECCO.

Společnost ECCO nebude vědomě shromažďovat žádné informace od osob mladších 15 let bez svolení jejich rodičů nebo zákonných opatrovníků.

Ochrana soukromí dětí a mládeže je obzvláště důležitá. Z tohoto důvodu na našich webových stránkách nikdy neshromažďujeme a neuchováváme informace od osob, o nichž víme, že jsou mladší 15 let, a žádná část našich webových stránek není vytvořena tak, aby přitahovala kohokoliv mladšího 15 let.

Typ a použití osobních informací

Abyste mohli využívat služby společnosti ECCO na těchto webových stránkách, musíte poskytnout určité informace, jako např. vaše křestní jméno, příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu a telefonní číslo. Shromažďujeme pouze informace, které nám dobrovolně poskytnete při registraci na našich webových stránkách.

Přijímáme a ukládáme veškeré informace, které zadáváte na jakékoliv registrační stránce. Vaše účast je zcela dobrovolná, a proto je vaší volbou, zda tyto informace poskytnete či nikoliv. Pokud některé informace budou povinné a některé dobrovolné, povinné informace vždy označíme.

Vaše osobní identifikační informace nebudou používány pro žádné jiné účely, než jsou účely uvedené na stránce, jejímž prostřednictvím jste se zaregistrovali.

Třetí strany

Společnost ECCO nebude prodávat, distribuovat, zveřejňovat ani jinak odhalovat vaše osobní identifikační údaje bez vašeho výslovného svolení nikomu mimo skupinu ECCO Group.

Vaše informace nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou, s výjimkou případů, (i) kdy k tomu dáte oprávnění v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů za účelem dodávky vámi požadovaných služeb, a (ii) pokud to bude vynuceno příslušnými soudními nebo vládními úřady.

Čas od času můžeme zaměstnávat jiné společnosti a jednotlivce za účelem provádění úkonů naším jménem (např. subdodavatelské společnosti pro doručování e-mailů). Aby mohli tyto úkony provádět, budou mít přístup k vašim osobním identifikačním informacím, ale nesmí tyto informace používat k jakýmkoliv jiným účelům. V takových případech bude s poskytovatelem služeb uzavřena smlouva o neodhalování důvěrných informací, aby bylo zajištěno, že vaše kontaktní informace budou ochráněny a nebudou zneužívány.

Osobní údaje nesmí být přenášeny do jiných subjektů, zemí nebo oblastí, pokud nebudou podniknuta přiměřená a vhodná opatření, aby byla zajištěna požadovaná úroveň ochrany dat.

Používání cookies

Společnost ECCO může do vašeho počítače umísťovat malé datové soubory (dále jen „cookies“), které nám umožňují vás rozpoznat, kdykoliv navštívíte naše webové stránky. Díky tomu můžeme monitorovat pohyb na našich webových stránkách a zvyšovat jejich uživatelskou příjemnost. Spolu s cookies nebo webovými protokoly rovněž shromažďujeme IP adresy uživatele a doby přihlášení jednotlivých uživatelů. V cookies nejsou nikdy uloženy žádné osobní informace.

IP adresa (internetový protokol) je číslo, které je přirazeno vašemu počítači, když používáte internet. Vaše IP adresa neobsahuje žádné vaše osobní informace. Společnost ECCO shromažďuje IP adresy pro účely správy systému, podávání souhrnných informací našemu vedení a pro účely zajištění platnosti žádosti o „přihlášení“ (tj. souhlas spotřebitele s obdržením požadovaných informací).

Vždy máte možnost zablokovat cookies při vašem zaregistrování nebo při jiné interakci s webovými stránkami společnosti ECCO. Informace, které uchováváme v naší databázi, jsou informace, které jste poskytli při vyplňování registračního formuláře.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, což je služba analýzy webu, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a pomáhají webových stránkám analyzovat, jakým způsobem je uživatelé používají. Informace o vašem používání webových stránek (včetně IP adresy) generované souborem cookie odesílá společnost Google na servery ve Spojených státech, kde je uchovává. Google použije tyto informace pro účely vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavení přehledů o aktivitě na stránkách pro provozovatele stránek a k zajištění dalších služeb souvisejících s aktivitou na stránkách a používáním internetu. Google také může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžadují zákony, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude vaši IP adresu přiřazovat k žádným jiným údajům, které zpracovává. Použití souborů cookie můžete zamítnout tím, že ve svém prohlížeči zvolíte příslušné nastavení, upozorňujeme však, že poté nebudete moci plně využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich údajů společností Google způsobem a pro účely stanovené výše.

Aktualizace vašich osobních údajů

Společnost ECCO bude potřebovat vaši pomoc k zajištění toho, aby osobní informace, které jste poskytli společnosti ECCO, byly správné a aktuální.

Pokud chcete opravit a aktualizovat jakékoliv vaše osobní informace, můžete nás kontaktovat přímo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo e-mailové adresy, které jsou uvedeny v části kontakty.

Pokud chcete zrušit vaši registraci, můžete nás kontaktovat přímo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo e-mailové adresy, které jsou uvedeny v části kontakty. Po odstranění vaší registrace již dále nebudeme uchovávat žádné vaše osobní záznamy, jak to vyžaduje zákon.

Zabezpečení

Vaše osobní identifikační údaje jsou chráněny v zabezpečené databází a pomocí hesla. I když žádný bezpečnostní systém není zcela zabezpečený proti selhání, společnost ECCO podnikne přiměřená opatření za účelem zajištění toho, že naše síť a databáze budou bezpečné.

Společnost ECCO vede svou databázi na místě, s vysokou úrovní internetového zabezpečení za účelem zabránění jakémukoliv neoprávněnému přístupu.

Společnost ECCO vám doporučuje opakovaně navštěvovat stránky našich Zásad ochrany osobních údajů tak, abyste byli informováni o veškerých změnách.

I když usilujeme o ochranu vašich osobních informací, společnost ECCO nemůže zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které nám odešlete, a vy tak činíte na své vlastní riziko.

Oznámení změn Zásad ochrany osobních údajů

Společnost ECCO bude na svých webových stránkách zveřejňovat veškeré změny těchto zásad předtím, než tyto změny vstoupí v platnost. Jako vždy, pokud nesouhlasíte se změnami provedenými v zásadách ochrany osobních údajů společnosti ECCO, máte možnost požádat o odstranění vašich osobních identifikačních údajů z naší evidence.